Üyelik Sözleşmesi

  1. Taraflar

a) www.denizposter.com internet sitesinin sahibi ve işletmecisi olan Deniz Poster (Bundan böyle “İşletme” olarak anılacaktır).

b) İşbu sözleşmeyi kabul eden ve Www.denizposter.com internet sitesine üye olan kullanıcı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

      2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, İşletme tarafından sunulan web sitesi hizmetlerinden Üyenin faydalanma şartlarını ve koşullarını düzenler.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye Bilgilerinin Doğruluğu ve Güncellenmesi: Üye, siteye kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin gerçeğe aykırılığından doğan zararlar için Üye, İşletmeye karşı sorumlu olacaktır.

3.2. Şifre ve Hesap Güvenliği: Üye, kendisine verilen şifre ve hesap bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kullanımından kaynaklanan zararlar için Üye sorumlu olacaktır.

3.3. Yasal Uyumluluk: Üye, siteyi kullanırken yasalara uygun davranmayı taahhüt eder. Yasal olmayan faaliyetlerde bulunulması durumunda doğacak tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

3.4. Site Kullanımı: Üye, siteyi kamu düzenine, genel ahlaka uygun ve başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanmayı kabul eder. Fikri ve sınai hakların ihlali de dahil olmak üzere, yasa dışı faaliyetlerden kaçınır.

3.5. Fikir ve Görüşler: Üyeler tarafından site üzerinde beyan edilen fikir ve düşünceler, Üyelerin kişisel görüşleridir ve İşletme bu görüşlerden sorumlu tutulamaz.

3.6. Üçüncü Şahıs Hakları: Üye, site üzerinde başkalarının haklarını ihlal eden içerikler paylaşmamayı taahhüt eder.

  1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

4.1. İşletme, Üyenin kişisel bilgilerini yasal gereklilikler çerçevesinde koruyacak ve işleyecektir.

4.2. Üye, İşletme’nin pazarlama ve bilgilendirme amaçlı kendisine iletişim kurmasını kabul eder.

  1. Sözleşmenin Feshi ve Üyeliğin İptali

5.1. İşbu sözleşme, Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İşletme tarafından üyeliğin sonlandırılması durumunda sona erer. İşletme, Üyenin sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda üyeliği sonlandırabilir.

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

7.1. Üyenin üyelik kaydı yapması, işbu sözleşmede belirtilen tüm şartları okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir. Sözleşme, üyelik kaydının tamamlanmasıyla yürürlüğe girer.